Element: Table

Solid Table

[enki_table style=solid size=4]
[enki_col]Caption 01, Value 01, Value 02, Value 03[/enki_col]
[enki_col]Caption 02, Value 11, Value 12, Value 13[/enki_col]
[enki_col]Caption 03, Value 21, Value 22, Value 23[/enki_col]
[enki_col]Caption 04, Value 31, Value 32, Value 33[/enki_col]
[/enki_table]

Color Table

[enki_table style=color size=4]
[enki_col]Caption 01, Value 01, Value 02, Value 03[/enki_col]
[enki_col]Caption 02, Value 11, Value 12, Value 13[/enki_col]
[enki_col]Caption 03, Value 21, Value 22, Value 23[/enki_col]
[enki_col]Caption 04, Value 31, Value 32, Value 33[/enki_col]
[/enki_table]

Black Table

[enki_table style=black size=4]
[enki_col]Caption 01, Value 01, Value 02, Value 03[/enki_col]
[enki_col]Caption 02, Value 11, Value 12, Value 13[/enki_col]
[enki_col]Caption 03, Value 21, Value 22, Value 23[/enki_col]
[enki_col]Caption 04, Value 31, Value 32, Value 33[/enki_col]
[/enki_table]

Special Table

[enki_table_se]
[enki_tr]
[enki_th rowspan=2]US/Canada[/enki_th]
[enki_th]XS[/enki_th]
[enki_th colspan=2]S[/enki_th]
[enki_th colspan=2]M[/enki_th]
[enki_th]XS[/enki_th]
[/enki_tr]
[enki_tr]
[enki_td]3[/enki_td]
[enki_td]4[/enki_td]
[enki_td]4[/enki_td]
[enki_td]4[/enki_td]
[enki_td]4[/enki_td]
[enki_td]3[/enki_td]
[/enki_tr]
[enki_tr]
[enki_th]UK[/enki_th]
[enki_td]6[/enki_td]
[enki_td]8[/enki_td]
[enki_td]6[/enki_td]
[enki_td]8[/enki_td]
[enki_td]6[/enki_td]
[enki_td]6[/enki_td]
[/enki_tr]
[enki_tr]
[enki_th]UE[/enki_th]
[enki_td]32[/enki_td]
[enki_td]34[/enki_td]
[enki_td]10[/enki_td]
[enki_td]34[/enki_td]
[enki_td]10[/enki_td]
[enki_td]32[/enki_td]
[/enki_tr]
[enki_tr]
[enki_th]Bust(in)[/enki_th]
[enki_td]32.5[/enki_td]
[enki_td]33.5[/enki_td]
[enki_td]34.5[/enki_td]
[enki_td]33.5[/enki_td]
[enki_td]34.5[/enki_td]
[enki_td]32.5[/enki_td]
[/enki_tr]
[enki_tr]
[enki_th]Bust(cm)[/enki_th]
[enki_td]82.5[/enki_td]
[enki_td]85.5[/enki_td]
[enki_td]87.5[/enki_td]
[enki_td]85.5[/enki_td]
[enki_td]87.5[/enki_td]
[enki_td]82.5[/enki_td]
[/enki_tr]
[/enki_table_se]